BG Developments

 

Piston Size: 4 x 1 ½"

Mounting Centres 3 ½"